Viser arkivet for stikkord lover

Lovforslag om organdonering.

Dette er et elektronisk brev jeg sendte til Helse- og Omsorgsdepartementet Tirsdag 14. Februar 2012.

Jeg viser til nyhet: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7993783
Som viser det er mellom 500 og 1000 briter som dør årlig på grunn av organmangel, og jeg kan da umulig tenke meg at det aldri dør noen i Norge pga organdonormangel.

Les mer…

For mange lover og regler? Hva om du bare hadde rettigheter?

Et poeng jeg fant ut av når jeg var nede på skolen her i strøket for å spørre om noen ting var også dette: Reglene er for kompliserte når lærerne kollektivt (til sammen) ikke vet noe som helst lengre. Start med å bare fastsette alles rettigheter og hvem sin jobb det er å oppfylle de, så bygger man ut regler mellom rettighetene. Nesten samme prinsipp som poenget mitt i forrige post (man lager ikke en regel for vær eneste ting som kan skje med alt som finnes i verden, man finner opp rettigheter som beskytter alle som er i den, så finner man ut av hvem som skal sørge for at alle får sine rettigheter oppfylt).

(noe dårlige?) -eksempler: alle har rett til å kjøpe en trygg bil, ferdes i trygg trafikk, god helse, utmerket utdanning og en levelig lønn (trygg bil vil dekke at alle biler skal være så så trygg i en ulykke, det neste sørger for at det er trafikk-regler og at alle kan de, den neste sørger for at alle er i stand til å jobbe mest mulig og at vi lever lenge nok til å bruke pensjonen, utmerket utdanning sørger for at fattige familier ikke må være fattig vær eneste generasjon og at de uten jobb kan ta ny utdannelse, den siste sørger for at alle får lønn nok på fulltids-jobbene til at de kan betale regningene og at alle som vil jobbe mer enn deltid har retten til å gjøre det).
Det handler bare om å finne opp nok rettigheter til at man dekker alle punkter inkludert de vi tar for gitt (hus med innlagt vann og strøm, veier, mat, sikkerhet osv). Jeg får nemlig ikke betalt for å finne opp en helt ny lovbok så til dèt endres får Jensern punch’e opp noe selv ^^,
Det man bare må huske med denne type lov-setting istedenfor den vi allerede har, er at rettighetene må gå forran reglene (som et eksempel, hvis man vil ta 3 år allmenn iløpet av 1 år, så fordè om reglene sier man må være 23 år eller ha vært yrkesaktiv i 5 år for å gjøre det, så kan fremdeles noen som er feks 22 gjøre det ettersom det ikke undertrykker noen andre rettigheter eller andre personers rettigheter).

En morsom hypotese: Om mennesket var klokt nok til at man bare trengte la oss si 100 rettigheter for at verden skulle kunne gå rundt, hadde jeg kanskje kunnet gått til skolen og lært elevene noe og kommet ut med lærer-fagbrevet og en jobb. Og en ungdom som lærte fra google og trimmet mopeden sin kunne kanskje fått lærling-plass som mekaniker. Men hva vet vel jeg? At man får sine meritter etter hva man faktisk gjør istedenfor hva man aldri blir å gjøre igjen er en rar ting (grunnen til at Norge har relativt få viktige personer opp gjennom historien er nok at vi anser læring som noe vi aldri må gjøre igjen etter at vi er ferdig på skolen).

(noe off-topic, menmen) “Gate-smarte” mennesker er bare smarte til gatene og “trafikk”-reglene endres, “boksmarte” er bare smarte til informasjonen blir erstattet av ny informasjon. IQ-testen er heller ikke noe å stole på, da den ikke ble funnet opp for å finne smarte folk til å lede nasjoner, stoppe krig, sult og fattigdom som man kanskje tenker at den ble, men for å finne dumme folk slik at man ikke “sløser ressurser på de”, så IQ er rett og slett en motsigelse i seg selv og kan derfor ikke være målestokken for noe som helst slags intelligens. Den eneste som er smart i denne informasjons-alderen hvor gater bytter plass fortere enn kartene kan omtegnes og vi lager mer unik informasjon det neste året enn hele menneskeheten har gjort til sammen de siste 5000 årene, er de som aldri slutter med å lære aktivt.

En smartere sitat enn det man skulle trodd er denne: “Google it!”. Det finnes nesten garantert 10 ting som er bedre å vite enn det du allerede vet, for vær eneste ting du vet, på internett (bare velkjent og media-hypet informasjon er allmennkunnskap de første 10-50 årene fra det ble funnet ut). jeg finner støtt og stadig informasjon som snur mitt syn på forskjellige saker helt oppned, men det er veldig vanskelig å google etter noe man ikke vet eksisterer så vær tålmodig.