Viser arkivet for stikkord lobbyering

Lobbyering for foryngelse-vitenskap.

E-post sendt til helse- og omsorgsdepartementet 25 mars 2013.

Emne: Sens foundation sitt satsingsområde.

Hei. Sens.org har fått ny nettside som forklarer hva de gjør svært godt for ikke-initierte i fagene de bruker. Spesifikt feks disse to: http://sens.org/research/aging-as-weve-known-it og http://sens.org/research/aging-as-weve-known-it/the-path-to-a-new-medicine
I og med at vi bruker 139 milliarder på helse og omsorg må det Sens Foundation gjør være en fundamental del av statsbudsjettet. Og også en grunnleggende del av helse- og omsorgsdepartementet i de neste hundre år. Sitat: “Scientific developments in the last few decades have laid the foundation for a new class of medicines: rejuvenation biotechnologies. Rejuvenation biotechnologies are targeted therapies that apply the principles of regenerative medicine across the entire scope of the damage of aging. In other words, instead of merely slowing down the accumulation of aging damage in our tissues, rejuvenation biotechnologies will remove, repair, or replace the damaged cellular and molecular machinery. This means that with every round of therapy, a person’s eyes, hearts, arteries, and bones will not just suffer less ongoing degradation of their structures, but will actually become more youthful and healthy in their structure and function, as the fine cellular and molecular order of these and other tissues are progressively restored to their youthful integrity.” Sitat slutt. Uten denne form for helse- og omsorg er det en matematisk sikkerhet at vi vil til slutt ha mindre BNP enn helse- og omsorgsutgiftene vil være, fordi vi blir stadig bedre å holde folk levende uten å reparere det underliggende problemet som Sens forsøker å delvis reparere. I gen-terapier i mus og en rekke andre arter har man sett økning i levetid på tosifret antall prosent med svært lite kostnader. Så selv la oss si 1:100 forhold mellom foryngelse-teknologi (noen må finne opp et bedre ord for det) og resten av helse- og omsorgsbudsjettet, vil over to-tre tiår gi mye mer effekt enn å øke resten av helse- og omsorgsbudjsettet med 1/100.

Vi må selvfølgelig ha andre ting også, smi på alle jern, frukt og mindre kjøtt, mer trening osv, men uten foryngelse-medisiner (dvs økelse i Healthspan) vil pensjonsalderen måtte forbli der den er samtidig som at folk kun vil leve lengre og lengre forbi pensjonsalderen. Og det vil effektivt bety slutten på velferden og det relativt lave skattenivået vi nyter i Norge.
Healthspan = Tiden man kan forvente å leve i så god helse som mulig. Øker man den, som foryngelses-medisiner vil gjøre, så vil man effektivt leve lengre i arbeidsfør tilstand, i så god helse at man ikke vil ha lyst å pensjonere seg før flere år senere enn i dag. Uten foryngelses-medisiner vil vår helse ved dagens pensjonsalder være lik, men vi vil kunne overleve lengre enn i dag i for dårlig helse til å arbeide.

Det er også en slags ukultur i verden å anta foryngelses-medisiner vil føre til overpopulasjon og en haug andre dårlig gjennomtenkte argumenter, men overpopulasjon forhindres med å produsere færre unger, ikke med å la være å forhindre dødsfall.

Det burde anses som uetisk å produsere unger og sløse penger på vei og alt vi vil ha “fordi vi er et rikt land” så lenge vi ikke satser på foryngelses-vitenskap.

Mvh,
Ronny Hugo Hansen Warelius.
@ronnyhugo