Viser arkivet for stikkord fremtid

Did you get good ingredients to do great things?

Nothing ever comes from nothing. No invention is invented without most of its ingredients allready being invented. James Watt did not start the age of the steam engine, he merely tried to repair a steam engine made by Thomas Newcomen and stumbled upon a way to make it more effecient. The first artificial fertilizer was a failed attemt at making artificial diamonds, the first artificial dye was a failed attemt at making artificial quinine, todays strong steel was first made in glass furnaces, the electric spark was first used to find “bad air” because bad air was at the time what people thought malaria came from (“mal aria” is italian for “bad air”) and the perfume-spray is where the car manufacturers got their fuel injection system.
How then, can we expect that we will continue to make alot of new inventions and world-saving technologies when everyone get the same education, the same information, the same ingredients for making something new, did you invent something? Did any of your classmates? Did anyone in your school invent something? Did they add to scientific knowledge? Did any of you solve a problem? Did any of you figure out how to live a little bit longer? And if they invented something or added to scientific knowledge, did they need the information they got in school to invent that thing or to figure out that bit of scientific knowledge? And if they did use something they learned in school, did they only need a tiny bit of information from a single class in a single semester or did they need all of it? And when the people that decided what to teach in school looked through all the information, and obviously didn’t see ingredients that together could be put together to invent something world-saving or game-changing bit of scientific knowledge or technological invention (they didn’t invent something or publish a scientific paper based on what they decided schools should teach), how can we expect it will make others that learn this information invent something great? If the people that decide what schools should teach never gets an epiphany, never invents something new and never adds to scientific knowledge or scientific culture, based on what they decide schools should teach, then they obviously haven’t chosen the right information and way to teach.

School, all the way from the beginning, to the doctorate level, should be filled with good ingredients for invention, scientific progress, abstract questioning and cultural growth. There are those things we need to know to function in the world, like to add and multiply and to read and write, but when have you ever seen someone invent something because they remembered how to write a word or because they remembered what the name of a bird or cloud-formation is? When did you see someone figure out something new about the universe because they remembered when Napoleon fought a battle or figured out food supply was a military problem? When did you last see a physicist invent a new formula of mathematics that explains something about the universe, because he or she remembered how to solve an equation just by following the guidelines of how to solve a certain formula and not actually understanding the mathematics?

So how can we figure out what to teach, how to teach, so we get the true potential from education? I haven’t got a clue, yet. But be aware, however we teach the kids it better be good, because it is todays kids that will take care of you when you are old and if they lack a large enough perspective of time they’ll probably just dig a hole and toss old people into it not knowing they themselves will go there before their time. Can’t say I find it conceptually much different from what the previous generations has done to the future generations through pollution and all the rest of the shortsighted ideas that work extremely well, for just a while. I for one is extremely disapointed that you have spent all this money in ways that do not make us live longer, just because so many of you believe you’ll live forever after you die (did you not also teach us that one chicken in ones hands is better than ten hens on the roof?!).
But this blogpost is long enough, be glad old people; that it is seemingly impossible to travel back in time, if it wasn’t impossible we’d all be in big trouble.

Kommentar til NHH-symposiet 2011 sluttrapport.

Dette er min vurdering av rapporten som studentene i styret for årets NHH-symposium (trolig med flere) satte sammen.
Les mer…

Vår destinasjon i universet.

We choose to go to the moon… (interrupted by applause) we choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. – John F. Kennedy (1962)
Les mer…

Uten kart og kompass går man ofte i sirkler.

Vi lever i raske tider, og det er på tide at stat, regjering, privatpersoner og bedrifter jobber sammen og jobber effektivt for å være på forkant av endringene i markeder, transporttilstander, energitilstander, geologiske og sosiologiske tilstander osv. Det kan ikke lengre gå år og tiår mellom det øyeblikket hvor man treffes av tanken at kanskje noe burde endres og/eller forbedres og det øyeblikket det har blitt endret og/eller forbedret, en sjakkspiller må feks ikke vente på å få tilsendt motstanderens trekk og de individuelle posisjonene av brikkene på vært eneste trekk slik som staten nå må. Bedrifter må i dag handle ut fra veldig lite informasjon, og de fleste privatpersoner bruker ikke mer enn noen minutter og i noen få situasjoner noen timer på å ta en beslutning. Det er på tide at vi kartlegger spillebrettet, så å si.
Les mer…

Fellesfag, hvorfor, hvorfor ikke?

Tanken bak fellesfagene er at det er en viss informasjon alle burde vite. Men alle og envær vet at en fysiker ikke har stor bruk for håndtverk, at en snekker har lite bruk for biologi osv. Så hvorfor burde en snekker vite at en viss norsk forfatter skrev visse ord for en viss tid siden? Hvorfor må en fysiker vite at et visst land tok over et visst annet land på en viss dato? Ser du for deg en snekker som har interesse i å diskutere en viss forfatters visse bok på fritiden? Ser du for deg en fysiker som har lyst å diskutere krig og politikk når fysikeren prøver å finne ut hvordan multiversene henger sammen?

Les mer…

Ingeniørutdannelse, hvorfor, hvorfor ikke?

Det er to problemer jeg ser med ingeniørutdannelsen i dag.

På skole siden, så er det få linjer som dekker mer enn ett av mine mange interessefelt, og enda færre skoler med disse linjene har gode muligheter for utvikling av egne idèer. Noen skoler har veldig gode laboratorier, men samtidig er det utrulig begrenset hva en kan prøve å gjennomføre. Universitetene er ikke lengre en plass hvor man utforsker hypoteser man ikke har den fjærneste anelse om hva resultatet vil bli, og det er en voksende mengde fordommer mot unge mennesker med en eller flere store idèer (de gamle har en tendens til å mene at de vet best, da de “er så mye eldre”, fordè om man påpeker at de ikke har en bedre idè til tross deres alder). Det er rett og slett så vanskelig å bare få idèen testet at det kan ta hele liv å gjøre det under forhold som ikke kan påstås at var gjennomført uvitenskapelig (om man gjør en test som funker under annet enn u-diskuterbare omstendigheter med garantier mot fusk er det garantert mye opposisjon, farligere for karrieren enn å ikke gjøre noe som helst). Jeg gidder ikke bruke mitt liv på å teste/forklare/formidle èn av mine mange idèer, innsikter og fremskritt når det åpenbart ikke er rom for de blant den eldre garde, da holder jeg de heller hemmelig og for evig holder et ess i ermet på det området.

Så er det på jobb-siden. Jeg har lest tusenvis av ingeniør jobbannonser, og ikke èn har vært interessant nok til at jeg ville tatt en utdannelse bare for å få den jobbstillingen, de leter nemlig etter en slags datamaskin eller et annet vesen uten evne til å spørre hva meningen med livet er, som kan streke ut et rørsystem, ledningsystem eller lignende oppgaver som ikke krever kreativitet eller nyvinning, på en ny modell av noe de har laget hundrevis av modeller av fra før av, men som de vil lansere som et nytt produkt (“innovasjon” som definert av en økonom er å justere forrige års modell og lansere det som neste års modell). Jeg går ikke skole for å hjelpe en eller annen bedrift forbedre et eller annet system med èn prosent, men for å gjennomføre mine teknologiske, filosofiske og utforskende drømmer og mål. Min hypotese er at bare flere og flere følger samme tankegang.

Det er rett og slett ingen mål og mening med skolenes utdanningstilbud eller bedriftenes forsknings-områder, bortsett fra det å bringe modifiserte versjoner av forrige års produkter ut på markedet år etter år inn i fremtiden, forbedret av mindre viktige nye teknologier i ny og ne. Skolene mangler en retning. La meg foreslå noen gode retninger.
-Forlengelse av forventet levealder og forhøyet helsenivå (det er bare eldre som har akseptert død som en fysikklov, for resten av oss er den ikke en fysikklov, det er nærmest idiotisk av oss å ikke bruke mye ressurser på dette feltet) – Biologi og medisinske fag mm., til og med visse teknologiske fag.
-Utvidelse av menneskehetens leveområde for å øke menneskets evne og sansynlighet for å overleve uansett scenario (ut i verdensrommet, ned i havdypet, ned i bakken, opp i luften, i eller rundt stjerner osv. Den dag det siste mennesket trekker sin siste pust er alt vi har gjort meningsløst, så det er veldig idiotisk av oss å ikke arbeide hardere med å forhindre at våre levde liv vi blir meningsløse) – en drøss av teknologiske fag, fysikk, mattematikk osv.
-Mestring av fusjonskraft (skal vi virkelig øke menneskets evne til å endre universet etter vår vilje og behov må vi øke vår energiproduksjon så mye som overhodet mulig, fusjonskraft er blant de få tingene som kan gi nok energi for fortsettende utvikling langt inn i fremtiden) – samme som ovenfor.
-Forståelse av universets sammensetning, interaksjon og progresjon (det innebærer også menneskets og andre biologiske skapningers interaksjoner og progresjon. Det er viktig at vi forstår hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvor nært vi enda er apene slik at vi kan komme lengre fremover fra de (ape-hjernen forsvant ikke, det ble bare lagt til noen deler. Å tro vi er veldig smarte, logiske og betenkte i alle våre beslutninger er som å teipe en romferge fast i en hundebesj og forvente at romfergen ikke lukter ille, egentlig)) – Filosofiske fag, psykologiske fag, samfunnsfag, økonomiske fag, etikk, fysikk, kjemi osv.

Noen siste ord i dette innlegget som ble noe lengre enn forventet; Teknologiene vi finner opp har ingen betydning for hvor langt vi har kommet om vi ikke har nok visdom, filosofiske synspunkt å vurdere og timer med tenking bak oss, og fremfor oss. Enten klatret vi ned fra trærne fordi vi undret på hva det ukjente bak neste fjell var, eller så datt vi ned fra trærne på grunn av innkompetanse og slo hodet våres, hvilken vil du være fremover fra nå?