Viser arkivet for april, 2013

Religionsfrihet uten statsreligion.

England hadde fartsfrihet på sine veier helt til noen testet toppfarten på en racingbil på offentlig vei. Vi vil ha religionsfrihet helt til noen tester de grensene like ekstremt og uforsvarlig.
Denne nyheten inspirerte denne korte teksten.
Religiøse (ikke alle) har raskt for å levere trusler i form av “Du vil brenne i helvete” om man gjør noe de ikke liker at man gjør. Men de forstår faen ikke (unnskyld fransken) at vi har frihet fra å måtte gjøre det de vil at vi skal gjøre, mot betalingen at vi ikke kan tvinge de til å gjøre som vi vil (også at vi ikke kan stoppe de fra å gjøre hva de vil om det ikke skader noen om de gjør det).
Det er helt absurd at vi i år 2013 enda har mennesker som ikke forstår prinsippet av ytringsfriheten når de står på gata og bruker ytringsfrihet for å kreve at andre fratas ytringsfriheten.

Ytringsfriheten betyr at du kan gjøre hva du vil så lenge det ikke skader andre fysisk eller psykisk, du kan si hva du vil så lenge det ikke er personangrep, du kan mene hva du vil så lenge du ikke skader folk fysisk eller psykisk basert på dine meninger. To mennesker har rett til å gifte seg uansett hva du mener, og de har retten til å ikke bli utsatt for personangrep og trusler.
Andre har også rett til å fortelle deg hvor full av dritt du er, hvor teit din mening er, hvor idiotisk din tro er, hvor absurd din religon er, uten at du har retten til å angripe de verbalt og fysisk.
Merk: Jeg sa ikke at de har retten til å si du er teit, at du er idiotisk, at du er absurd. Det er forskjell på å refse dine meninger og tro, og å refse ditt “jeg”. Det første er en beskyttet rettighet, det siste er personangrep.
Det er ikke vår feil om du anser hva du tror, mener og eier som en del av ditt “jeg”, slik at du anser refsing av hva du tror, mener og eier som et personangrep.

Det er nødvendig å også poengtere at det ikke lengre er slik at folk er så overtroiske at man tror noe vil skje hvis man prater om det. Så banneord, som kommer fra “å forbanne noen”, er kun ord, på linje med “og”. Det er helt teit at banneord blir behandlet slik at vi avler fram generasjon etter generasjon som føler seg ubekvem når noen ord brukes. Det senker livskvaliteten til samfunnet og gir ordene en symbolsk makt det ikke er intelligent å gi de. Det betyr at hvis noen banner på talestolen på stortinget så får det nyhetsplass der hvor sultne barn og antallet som unødig døde av aldringsprosessen i dag skal være.

Om de religiøse fortsetter med denne ekstreme og uforsvarlige utnyttingen av religionsfriheten sin, for å angripe andre, true andre med evig tortur osv, så vil det bli nødvendig å drøfte om religionsfriheten må utvannes, eller i værste fall fjernes.

PS: Om religionsfriheten utvannes/fjernes er ikke så farlig som man skulle trodd, vi har ikke lengre en statsreligion, og kongen er ikke lengre lederen av den norske kirken.
Jeg foreslår at hvis ikke de religiøse skjerper seg så kan vi begynne med en lov som definerer trusler om å brenne i helvete og å miste sjelen sin osv, som voldstrusler på vegne av annen part (de religiøse tror jo de sier hva en annen vil gjøre mot personen, det er jo nesten som å si at en torpedo vil banke personen om han ikke betaler).

JSF-programmet. Vil jagerfly være sentralt i fremtidens slagmark?

Jeg er klar over at forsvarets svært militær-faglig dyktige personell har konkludert med at F35 er det beste jagerflyet i verden for vårt bruk. Men, det er ikke tatt en grundig vurdering om jagerfly vil spille en sentral rolle i fremtidens slagmark. Jagerfly vil ha sin sentrale plass i noen områder, og ihvertfall i de neste ti-tyve år. Men hva med tiden fra 2030 og utover, og de andre områdene hvor jagerfly ikke vil ha et sentralt sted?

Det som var felles med første verdenskrig, andre verdenskrig, og krigene etter det, er at det sentrale var prosjektiler med og uten eksplosiver. Det eneste som var forskjellig var leveringsmetoden.
1. I første verdenskrig var prosjektilene med og uten eksplosiver levert av artilleri, skipskanoner og geværer, noen få tonn med fly.
2. I andre verdenskrig var prosjektilene med og uten eksplosiver levert av motoriserte kjøretøy, artilleri, skipskanoner, torpedoer, bomber fra fly, rakett-motorer og geværer.
3. I Irak-krigen var prosjektilene med og uten eksplosiver levert av artilleri, motoriserte kjøretøy, missiler fra fly og skip, bomber fra fly.

I fremtiden vil det være to slagmark-typer:
1. Uidentifiserte terrorister i en sivil populasjon.
2. Slagmarker som strekker seg tusenvis av kilometer i radius, fordi missilene treffer det de pekes på, uansett distanse, og fordi satelitter og droner kan se alt missilene skal treffe.

For å bekjempe terrorist-grupper i en sivil populasjon må man observere og samle inn informasjon i lang tid, før man slår ned mot terrorist-gruppen. Fordi hvis man slår ned for tidlig, vil terrorist-gruppen overleve som organisasjon. Man må vente til man kan slå ned mot nok av gruppen til at den slutter å fungere som en organiasjon og oppløses.
For å gjøre dette må man ha ubemannede droner som kan sirkle over stedet hvor terrorist-gruppen befinner seg omså i årevis. Enten med overlappende intelligens-utstyrs dekning fra flere droner, eller automatisk drivstoff-fylling på enkelte droner fra drivstoff-droner. De må være så høyt i luften at de ikke oppdages, og må ha store nok teleskop-linser og gode nok kameraer til at dronen kan identifisere mennesker på bakken. Dette må man ha for å identifisere og avdekke terrorist-grupper også hvis man skal bruke jagerfly eller infanteri for å oppløse terrorist-gruppen.

I den nye store slagmarken vil droner og satelitter gjøre det svært dumt å presentere mål for fienden å slå ned mot. Raketter har allerede blitt så presise at man forventer å treffe alt man sikter på, uansett distanse. Når man presenterer et mål på fremtidens slagmark mellom nasjoner er det kun for å få fienden til å presentere et mål vi kan slå ned mot. Raketter og bomber er blitt så gode at man trenger ikke lengre fly for å levere de, eller mennesker på en slagmark. Slik man måtte i første, andre verdenskrig og Irak-krigen osv. Om fienden ser på nasjonen vår med satelitter, eller vi ser på fiendens nasjon med satelitter, vil det ikke være noen tegn til militære styrker å krige mot.
Men når en krigserklæring er sent, og nasjon 1 presenterer et mål, vil raketter sendes avgårde fra nasjon 2, nasjon 1 vil sende raketter mot stedene nasjon 2 sendte raketter fra. Nasjon 2 vil sende ytterligere raketter mot stedene nasjon 1 sendte raketter fra, og det vil gå slik i flere omganger.
Begge sider vil ha anti-missil utstyr som ligner slikt som Phalanx CIWS (prosjektiler) og FIRESTRIKE (laser), men så snart anti-missil utstyret presenterer et mål vil raketter sendes direkte mot de også, så når de går tom for ammunisjon eller overveldes vil de bli eliminert.
Det er derfor bare tre mulige utfall:
Nasjon 1 og 2 klarer skyte ned mange innkommende trusler, så de går tom for eller slutter å sende opp raketter og prosjektiler før alle synlige mål er ødelagt.
Nasjon 1 og 2 klarer ikke å skyte ned mange inkommende trusler, og begge sider får sine synlige mål eliminert (de kan fortsatt ha styrker som ikke er vist fram).
Nasjon 1 klarer å skyte ned mange innkommende trusler, nasjon 2 klarer ikke å skyte ned mange nok innkommende trusler og fikk alle sine synlige styrker eliminert. Dette vil ikke si nasjon 1 vant, nasjon 2 kan enda ha mange missil-plattformer igjen, men nasjon 2 vil helt klart være svakere på forhandlings-bordet enn nasjon 1.
En siste og mer sannsynlig mulighet er at nasjon 1 og 2 fortsetter å aktivere nye missil-plattformer helt til motstanderen gir seg, fordi den som sender de siste missilene vil være sterkest på forhandlings-bordet. Selv om nasjonen som avsluttet sist ikke nødvendigvis er nasjonen med flest styrker eller best forsvar, er motstanderens motvilje til å fortsette et klart tegn på at motstanderen har dårlige kort, eller tror egne kort er dårlige.

Dette resulterer i at raketter, elektromagnetiske kanoner (prosjektil og laser systemer), og anti-missil systemer, vil være den sentrale delen av fremtidens slagmark. Droner vil brukes for å finne, kartlegge og oppløse terrorist-grupper. I andre slagmarker vil droner ha fri ferdsel over alle nasjoner, fordi ingen vil vise fram et dyrt mål med å skyte mot de billige dronene. I freds-tider vil falske mål presenteres, som nasjonene vil fast påstå er ekte mål for å vise at man har makt, uten å miste makten med å presentere mål. Synlige mål kan spores automatisk av overvåkingssystemer fra sekundet de oppdages og i mange år fremover. Missil-plattformer og elektromagnetiske kanon-plattformer av alle typer vil prøves. Blant annet under vannet, på vannet, i luften, på land, en blanding, også muligens i verdensrommet siden observasjon vil være så viktig for å identifisere mål.
Det aller siste man vil gjøre er å sette et menneske inni plattformene, ihvertfall de som går i luften, i vannet og i verdensrommet. Grunnet G-krefter vil det gjøre det enklere å skyte ned missil-plattformer om man har en pose vann ombord. Mennesker er mest vann, og har samme problemstilling, svinger man hardt med en pose vann ombord blir den presset flat som en pannekake, har den bein i seg og organer osv blir det enda værre. Missiler vil ikke bare justere sin bane for å treffe målet, men den vil justere sin bane for å unngå å bli truffet av anti-missil utstyr. Den kjente ruta alle dagens missiler tar mot målet vil bli om til noe en seks-åring ville tegnet, med krusseduller og skarpe svinger og tilfeldighets-algoritmer. Missil-plattformer vil bevege seg og gjøre det samme for å unngå innkommende missiler, samtidig som anti-missil systemene skyter både mot missilen, og mot dit missilen kan dra for å unngå anti-missil systemet. Anti-missil systemene vil til og med prøve å påvirke missilenes valg av bane med placebo-ammunisjon, for å kunne gjete missilenes bane slik hunder gjør med sauer, og dermed kunne forutsi og plassere ammunisjon dit missilen er blitt gjetet. Men missilene vil ha algoritmer for å forutsi og bekjempe denne gjetingen, og vil blant annet gjete gjeteren for å gi fri bane til andre missiler og seg selv. Men anti-missil systemene vil ha sine egne algoritmer som bekjemper missilenes gjeter-algoritmer, osv, osv.

Missiler og kanon-systemer, anti-missil systemer osv, som vi kjøper i dag, må være laget med utskiftbare datamaskiner. Slik at software’en kan oppdateres vær måned og datamaskinene kan bli raskere hele tiden. Motorene og hardware (untatt prosessor-kraft) generelt vil være mindre og mindre av det som vinner kampene fordi raskere missiler er mye dyrere enn å utvikle smartere pilot-algoritmer. Missilene om femti år vil være designet i år 2015, bygget i år 2017, og masseprodusert fra år 2019 til år 2063. Hardware-en vil presses ut i hopetall for å presse prisen ned og antallet opp. Mens software’en vil oppdateres og forbedres vær eneste måned med nye algoritmer og taktikker, slik at når de møter motstanderens missiler, som er nesten nøyaktig lik, så vil de vinne det elektroniske sjakkspillet som pågår mellom svermene med missiler, prosjektiler og anti-missil utstyr. Mennesker vil kun trykke på start-knappen og stopp-knappen.
Det vil være to ting å forbedre i disse systemene etter at hardware er tegnet og satt i produksjon:
-Antall. Hvis man har flere brikker enn motstanderen er det større sannsynlighet for at man oppnår sine mål og hindrer fienden fra å oppnå sine mål.
-Software og datakraft. Hvis brikkene reagerer smartere enn motstanderens brikker er det større sannsynlighet for at man oppnår sine mål og hindrer fienden fra å oppnå sine mål.

Dette kjenner man igjen fra jagerfly. Etter at hardware er tegnet og produsert er det to ting man kan forbedre:
-Antall.
-Smartere trening av piloter slik at de reagerer smartere enn motstanderens piloter.

Forskjellen er at digitale piloter ikke er har G-kraft begrensninger som mennesker. De reagerer på under millisekundet og kan tenke på tusen ting om gangen og tenke tusen steg framover. Det er også slik at digitale piloter gjør det mulig å kopiere de aller beste pilotene og lime de inn i alle missilene. Så man “trener” kun de tre-fire beste pilotene for å gjøre de enda bedre, så kopierer man de. Det kan nevnes at like missiler vil ha et antall forskjellige piloter, slik at ikke alle missilene reagerer likt. Dette øker sjansene for at motstanderens missiler og anti-missil systemer klarer stoppe alle ens missiler.

Det vil være de nasjonene som presenterer mål fra starten av, med fly og kjøretøy stående på rekke og rad, baser og fartøy, trenings-øvelser og patruljering med fly og båter. Men når man har tusener av raketter i et halvt dusin forskjellige størrelser, i tusenvis av skjulte plattformer, tusenvis av kanoner som kan nå noen få kilomter til hundrevis av kilometer, og tusenvis av anti-missil plattformer, og tusenvis av droner i et halvt dusin størrelser, så vil tradisjonelle forsvarsverk og styrker kun være skyteskiver man treffer enklere enn start-knappen i Windows. Software på missilene, missil-plattformene, anti-missil plattformene og kanonene vil oppdateres uten at noen er innenfor hundre kilometer fra de. Folk som bor innenfor tre mil vil ikke en gang vite at mennesker har vært på stedet hvor plattformene er. Militæret vil i hovedsak være hjemme-kontor folk uten direkte viten om hvor missil-plattformene er.

Det vil fremdeles være snikskytere, spesialstyrker, noen kjøretøy, jagerfly osv, for terrorisme-bekjempelse og mer primitive former for krigføring, og for å bemanne og holde ressurser og vise tilstedeværelse.
Men i en verden hvor man kan observere fra lang avstand med droner 24 timer i døgnet 365 døgn i året så vil den tradisjonelle tankegangen at man beveger seg som på et sjakk-brett med synlige brikker bli helt borte.
Det blir som å ha et tomt sjakkbrett. Du kan se hele sjakkbrettet, men du ser ingen styrker. Og hvordan man driver krigføring på et slik sjakkbrett er svært forskjellig fra vanlig krigføring.
Om du viser en brikke med å ta over en ressurs så viser motstanderen en brikke, en missil-plattform som sender missiler mot styrken som tar over ressursen. Du viser motstanderen en brikke, en missil-plattform som skyter missiler mot missilene til mostanderen, og mot plattformen til motstanderen. Mobil anti-missil plattform rundt ressursen og missilene fra din plattform begår en rekke gjeter-trekk i luften og resultatet bestemmes av millisekund-beslutninger bestemt av algoritmer.
La oss si i dette scenarioet så klarte du å skyte ned alle fiendtlige missiler, men den fiendtlige plattformen ble dekket av en ny brikke, en fiendtlig anti-missil plattform. Fienden har allerede sendt ut flere missiler mot alle dine synlige brikker, flere enn du tror dine nåværende synlige brikker kan skyte ned. Hva gjør du nå?
Du vet ikke hvor mange hittil usynlige brikker motstanderen har, du vet ikke kvaliteten på de digitale pilotene til motstanderen, og du vet ikke om motstanderen er forberedt på å sende selv sin siste missil.
Siden dette er et åpent brev kan jeg ikke gå inn i hvordan man vinner i et slikt scenario, men jeg kan fortelle at det ikke er usannsynlig at digitale hærførere vil bestemme kampen, med mennesker kun i kontroll over av/på knappen.

Det er tydelig at krig med dette systemet kun vil foregå 1 gang fordi resultatene av vinner-strategier vil gjøre det klinkende klart for alle at denne “can of worms” har ingen lyst å åpne igjen. Slik som atomkrig-boksen er det ingen gevinst i eksistens som kan rettferdiggjøre denne typen krigføring mellom to sider som har denne teknologien. I år 2100 vil over halvparten av verdens nasjoner ha slike missil-systemer, og det vil være svært lite krig mellom disse nasjonene, på linje med hvor lite krig det er mellom atomvåpen-nasjonene i dag. De nasjonene som enda er umoderne vil enda kunne være offer for andre umoderne nasjoner og moderne nasjoner.

Det er også et finansielt argument for å kjøpe JSF. At vår industri produserer noen av delene til JSF. Det finansielle er argumenterbart den primære grunnen for USA’s kjøp av JSF.
Men hvis dette er målet for oss kan vi heller bestille våpensystemer direkte fra norske produsenter. Vi har allerede missil-utviklere og kan utvikle våre egne missil-systemer som beskrevet ovenfor.
Jeg må poengtere at vi trenger noen jagerfly. Jeg kan anslå 30stk er et godt antall for å kunne sikre norske farvann og interesser i utlandet mot tradisjonelle styrker. For å ytterligere sikre norske interesser på havet rundt Norge foreslår jeg 12 Skjold-klasse skip med forbedringer i missil-kapasitet og motorkraft. Motorkraft for å opprettholde marsfart med forlenget skip og større missil-kapasitet, og slik at elektroniske våpen kan ettermonteres (laser-systemer og elektromagnetiske prosjektil våpen). Da har vi over 10 milliarder igjen, som kan gå direkte til å utvikle hel-norske missiler og anti-missil systemer slik som er beskrevet i dette brevet. Disse systemene kan vi så produsere og selge til NATO-land.

Jeg kan ikke gå inn i spesifikasjoner eller egenskaper missilene og plattformene vil ha, men det blir for eksempel; radar-absorberende materialer, luft-pustende jet- og rakett hybrid-motorer, flere stridshoder per missil, narreblusser, ombord kanoner (både konvensjonelle og elektriske).

Noen punkter som trenger utdypelse:
-Elektromagnetiske kanoner. En 2 gram ring har blitt aksellerert til 5000 meter per sekund på 1cm i 1978. De kan variere fra flaske-størrelser til stridsvogn-størrelser, og kan sende prosjektiler fra under 1 gram til 5-10kg i flere ganger lydens hastighet (5-6 ganger lydens hastighet er ofte målet). Disse kan teoretisk sett settes på droner, missiler, kjøretøy, båter, undervannsbåter (som går til overflaten for å skyte), og kan brukes som anti-missil våpen, artilleri, kinetisk stridshode (missilen sender avgårde 1 prosjektil mot målet i flere ganger lydens hastighet slik at anti-missil våpen har større problemer med å stoppe missilen fra å utslette sitt mål). med mer.
-Missiler. Missiler tar ut behovet for mennesker til å bemanne gevær, kanoner, flytte geværet, flytte kanonene. Stridsvogner er motoriserte kanoner som trenger bemanning, men missiler erstatter dette også. Missiler erstatter også andre kjøretøy, fly, bomber, hangarskip, andre skip, osv. Skip med bemanning vil fremdeles være en viktig missil-plattform i noen tiår. Missiler krever lite vedlikehold, ingen lønn, ingen hvile, ingen øvelser, og får ikke dårligere helse med årene. Med missiler observerer man bare målet, og mens en person i første verdenskrig da må samle sammen tusenvis av mennesker med rifler, kan en missil bare programmeres med målet og sendes avgårde fra et hemmelig sted. Ingen forsyningslinjer å beskytte eller bemanne, eller miste.

PS: Jeg skulle gjerne brukt mer tid på dette brevet, men bevegelse i JSF programmet gjorde at jeg måtte publisere dette nå, og heller legge til senere.
PPS: Du kan teste denne nye måten å krige i Civilization V. Lag et scenario, spill med en venn og med et stort antall missiler i alle byene (tusen, kanskje, fordelt på ti-tyve byer). Og legg til noen missil-plattformer (missil-båter, ubåter). De har ikke land/luft missil-plattformer så et kart med mye vann kreves for å teste konseptet. Det blir raskt åpenbart at den med flest, og best missiler, blir vinneren. Ikke den med mest kjøretøy, skip, fly, personell.

Separating yourself from instinct and genes is impossible.

It is a commonly held belief that as you becomes more intelligent, you manage to separate yourself from the evolutionary, irrational instincts that are hard wired. But this is impossible.
It is like trying to float on water without water.

The hardware of my body and brain dictate my behavior, if I somehow separate myself from a part of my body or brain, I lose an ability, I don’t gain an ability. If I separate myself from the genes that make me like bread I lose the ability to like bread. I do not gain some new profound intelligent ability. I will whatever I do, not like bread, the same way I don’t like to eat sand. No matter how rational it is to eat bread, I can not make myself like bread without the genes that make me like the particular features of bread.
Same goes for the genes that make us reproduce, fight, feel pride, etc. Even if we manage to rid ourselves of the reasons that make up these things, we don’t gain intelligence or wisdom, we only lose an ability to reproduce, fight, feel pride, etc.

If you wish to somehow gain a level of intelligence by separating yourself from your innate instinct then your best bet is to learn what your instincts are. Learn about what genes do what task, how you behave in behavioral economics experiments, how you have behaved previously in life, etc. If you look back and find all sorts of stupid actions and thoughts and ideas, then you must admit it. If you merely rationalize away your previous behavior as the right thing to do so much so that you would do the exact same today, then you might as well be an Alzheimers patient who read this article, forget you read it, and then you read it again, forget you read it, and then you read it again, etc. Because you will never learn from your actions and your current level of wisdom is as far as you will go on the ladder of wisdom.
I Hope you now find lots of memories of your own actions that make you facepalm so you can improve.

PS: Floating on water without water, but with air, or some other liquid or system, is not “floating on water”. I know you were thinking about cheating.

There are always human shields, even if you can not see them.

Imagine you and the one you would like to kick in the ass is standing in a boxing-ring. Lets say you are an Israeli, or a Palestinian, or the other way around, or any other mix, you and your neighbor, etc.
You are free to fight that person as much as you want if that person wants to fight you back.
But in reality, you have all of your family and friends in the ring with you, and so does the other person. So you have human shields, the enemy’s family and friends, and so does your enemy, your family and friends.
You two people could knock each other out as much as you want, if it weren’t for the other people.
No matter what you and the other person want to do, and however careful you wish to do it, you should not do it. Because you will put your family and friends in harms way. They are in the boxing-ring with you, if you like it or not. Unless you send them to another planet, or galaxy, or universe, they will in reality be the shield between you and your enemy.
If you wish to protect yourself from your enemy, you must remind your enemy of this too. You do not need to physically place the family of your enemy between you and your enemy for them to function as human shields. Because the enemy knows, and you know, if any of you harm the family and friends of the other side, the other side will make sure to harm your family and friends. If you by accident miss the enemy and hit the mother of your enemy, then you have shot your own human shield, lessening its effect and coverage.

I would like to tell the family and friends of the people who want to fight something also. If someone you care about wants to fight in the boxing ring of war, you must tell them that if they do, they will put you in danger. However much they want to fight, they want to fight less than they want to keep you alive. If they still want to fight more than they want to keep you safe, then they are no family or friend of yours. Same goes for the other side. Tell the family of the enemy to tell your enemy this. However much two sides want to fight, there is always a human shield in the way. It may not be physically between the two soldiers, but they share the same planet and unless we invent force-fields that means they are in the line of fire.

Stop justifying killing people, you know it will just bite you in your ass and get your own family and friends hurt. Nothing is worth the lives of your family and friends. Even if you think only you can get hurt, civilians ALLWAYS get hurt. And if those civilians are not YOUR civilians does not matter, if the family or friends of ANYONE gets hurt, it will eventually result in your own friends and family getting hurt. It may be a day from now, or a decade from now, sooner or later it will happen.

Just accept what has happened and do not fight more to lose even more friends and family. Protect yourself by telling this to those who threaten you.