Roten til alt vondt.

Årsaken til alle aldersrelaterte sykdommer kan spores til syv ting som akkumulerer over tid. Jeg skal forklare hva de er og hva forskere har planlagt å gjøre med saken.


1. Celle tap eller atrofi (uten erstatning).
Dette er at celler dør men ikke erstattes, feks i hjernen (Parkinsons) og hjertet (hjerteflimmer mm).
Løsning: Erstatte døde celler med stamceller.

2. Onkogene kjernefysiske mutasjoner og epimutasjoner.
Kort sagt er dette årsaken til at celler deler seg opp mot hundrevis av ganger på kort tid, også kjent som kreft.
Løsning: Fjern genene kroppen har for å forlenge telomerene. Da kan ingen celler dele seg flere ganger enn Hayflick-grensen (40-60 ganger), og ingen kreft-svulster kan oppstå (de som oppstår går tom for vekst-evne lenge før de blir skadelige). Vi må deretter fylle på med ensymer som tillater forlenging av telomerer med jevne mellomrom (feks hud og mageceller trenger å forlenge sine telomerer med jevne mellomrom). Og stamceller.

3. Celle senescens (død-resistente celler).
Dette er at celler som blir dårlige til å gjøre jobben sin ikke dør (via apoptose) for å bli erstattet av en sunn celle. Normalt så dreper celler seg selv (apoptose) når de blir syke eller farlige for omgivelsene, men med tiden mister noen celler denne egenskapen av noen få forskjellige grunner.
Løsning: drep de cellene, feks med å tvinge de til å gjennomgå apoptose.

4. Mitokondrie mutasjoner.
Dette er at mitokondrier muterer på en slik måte at cellen blir dårligere til å gjøre sin jobb (feks ta ut energi fra maten).
Løsning: Flytt genene i mitokondria til kjernen av cellen hvor mutasjoner skjer med større tidsmellomrom.

5. Intracellulær søppel/søppel inni cellene (lysosomale aggregater).
Dette er stoffer inni cellene som cellene ikke klarer kvitte seg med. De fleste er ikke giftige, men etter hvert blir det til slutt så mye søppel at cellene får problemer med å gjøre sine oppgaver.
Løsning: Gi cellene evnen til å bryte ned disse stoffene slik de allerede gjør med masse andre stoffer. Ensymer som kan bryte ned disse stoffene finnes feks i bakterier som lever i jorda i kirkegårder.

6. Ekstracellulær søppel/søppel utenfor cellene (ekstracellulære aggregater).
Dette er stoffer utenfor cellene som kroppen ikke klarer kvitte seg med.
Løsning: Gi kroppen evnen til å bryte ned disse stoffene slik den allere gjør med masse andre stoffer utenfor cellene. Forbedre fagocytose-systemene som bryter ned ekstracellulære aggregater, og injiser ensymer som deler opp ekstracellulære aggregater slik at de blir til andre stoffer som er lettere å bryte ned.

7. Tilfeldig ekstracellulær kryss-linking.
Dette er at det som holder cellene sammen over tid danner flere forbindelser med hverandre. Se på det som et materiale som først er fleksibelt og sterkt, som blir stivt og sprøtt.
Løsning: Separèr forbindelsene med ensymer og medisiner.

Disse løsningene vil tro det eller ei fjerne alle aldersrelaterte sykdommer. Feks: Alzheimer, parkinson, amyloidose, type 2 diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer, alders-relaterte infeksjoner, benkjørhet.

Hva heter dette fantastiske fagfeltet? Foryngelse bioteknologi.
Del teksten, les boken Ending Aging av Aubrey de Grey PhD, gi penger til Sens Research Foundation, skriv til politikere og krev at de støtter forskningen.

Kilder:
kildene vist her.
Ending Aging, ISBN/EAN: 9780312367077 utgiv.år 2008.
Kildene boken Ending Aging viser til på side 379-404.

Vist 3673 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

I tilfelle det er noe tvil, noen av de andre tekstene mine om aldring gir noen inntrykk av at dette er noe jeg bare har dradd ut av skyene på sparket. Dette er videreformidling av vitenskapelige tidsskrifter hvor det som er skrevet (av feks Aubrey de Grey PhD) er vurdert av folk fra samme vitenskapelige fagfelt, og de har godkjent artiklene før publisering fordi de ikke fant noen åpenbare feil i forhold til tidligere eksperimenter som er publisert. Ergo, det samsvarer med vitenskapen. Men løsningene er strategier, ikke en instruksbok, så det er 10-20 år med forskning unna å bli realisert, og hittil er det kun private mennesker som støtter forskningen. Så støtt forskningen! Fortell politikerne at de må lære seg om dette før de blir kastet ut av kontoret for inkompetanse (det er jo dette de må kunne for å ta seg av eldrebølgen). Vær litt bedre formulert enn som så. Men sint nordlending skuespillet funker jo noen ganger det.

Annonse