Alt man trenger vite om aldring.

Aldring er en sykdom som daglig stjeler en dag av livet vårt, men vi kan gjøre noe som gir mye mer effekt enn å trene å spise sunt.

Hva er aldring?
(a) Vekst er prosessen at celler blir flere i antall gjennom celledeling. Dette er den største årsaken til at man endres fra befruktning og helt til man er full-voksen i 25-års alderen. Cellene lager i denne tiden også mer stoffer mellom hverandre over tid helt til man er ferdig å vokse (bein og andre strukturer solide og myke som holder cellene fast).

Hva skjer så med kroppen siden vi endres etter at vi er ferdige å vokse? Når vi er ferdig å vokse så skal vi i prinsippet bare forbli slik vi er, hvorfor er det ikke slik? (b) Årsaken er så enkel at den kan hvis nødvendig bli summert i ett ord: Forfall.

Cellene våre har vaktmester-systemer i seg som gjør at de vedlikeholder cellene og systemene mellom cellene. Etterhvert forfaller dette vaktmester-systemet, og det samme gjør alle de andre systemene som vaktmester-systemene ikke er i stand til å reparere i det hele tatt. Dette er aldring. Det er årsaken til at bein blir skjøre, hud blir rynkete, årsaken til alzheimers, hjerte- og karsykdommer, og alle andre lidelser og sykdommer som kun skjer når man er over førti år. Det er ingen klokke i aldring som teller ned, som forteller cellene at “nå er du gammel”, det er bare slitasje, om vi tar en overhaling av cellene og fjerner slitasjen, er de som ny igjen.

Selv om vi ikke merker det fra dag til dag, så har kroppen forfalt litt mer for hver dag som går, og dette burde anses som en kronisk evigvarende sykdom vi må behandle med medisiner. Istedenfor å kun fjerne symptomer slik vi gjør i dag. Feks så øker blodtrykket fordi blodårene blir stive og utvider seg mindre. Vi gir da medisiner som feks senker mengden blod hjertet kan pumpe i hvert pump, vi rører ikke det som gjør blodårene stive. Forskerne som er opptatt med fagfeltet som involverer “å gjøre blodårer myke igjen” er opptatt med tanken “det er bedre å forhindre at blodårene blir stive i første omgang, enn å gjøre de myke etter at de har blitt stive”. Men dette er en falsk antagelse, fordi prosessen som gjør blodårene stive er langt mer komplisert å perfeksjonere enn prosessen involvert i å gjøre blodårene myke igjen. Det er lettere å gjøre folk yngre enn å stoppe de fra å bli eldre.

Vi kan ikke trene oss unna forfall av kroppen, vi kan ikke spise så sunt at vi unngår dette. MEN vi kan gripe inn med medisiner. Medisiner som reparerer vaktmester-systemene. Medisiner som reparerer systemene vaktmesteren ikke er i stand til å reparere. Medisiner som gir vaktmester-systemene evnen til å reparere ting de ikke kunne reparere før.
Hvis et system er slitt, og man gjennoppretter det til sin opprinnelige tilstand, så har kroppen totalt blitt den samme tilstanden som tidligere i livet, kroppen har blitt yngre. Foryngelse heter det. Gjennom foryngelse så kan også de som er middelaldrende nå ha gode sjanser for å overleve til å få foryngelse medisiner (forutsatt at vi satser godt på foryngelse bioteknologi). Foryngelse må ikke være perfekt, om jeg gjør deg 20 år yngre når du er ti år fra døden så har vi tretti år på å lage en bedre behandling som gjør deg 20 år yngre igjen. Etter èn eller to foryngelse-medisin generasjoner så vil teknologien gå raskere fram enn forfallet av kroppen, det vil si vi blir yngre med tiden. Hvis man blir 20 år yngre 10 år fra døden først, så blir man sannsynligvis 25 år yngre av foryngelse-medisinen man får 20 år etter den første, den tredje gjør oss 30 år yngre, den fjerne gjør oss 35 år yngre osv. Dette er faktisk en skeptisk tidslinje i biologi-teknologi. Det er kun 8 år siden det første menneske DNA-et ble lest i sin fullstendighet, det kostet 82.5mrd i dagens inflasjonsjusterte kroner for det ENE genomet. I dag, 8 år etter Menneske Genom Prosjektet ble avsluttet, koster det 30-35 000kr for å lese ett menneske genom. Årsaken er at det er svært mye maskiner og automasjon i biologisk forskning.
Et tall jeg bruker som anslag er det samme som Menneske Genom Prosjektet, 5.5 milliarder kroner per år i tyve år, så vil vi ha den første bølgen med foryngelse bioteknologi spredt utover fra ti år etter påbegynt prosjekt til og med tretti år etter påbegynt prosjekt. Men det er så jævlig lett å utsette å gjøre noe med aldring helt til man ikke har tyve år igjen.

Det er INGEN årsak som bestemmer at vi MÅ bli gammel. Det er en reell bioteknologisk mulighet å leve i den tilstanden man er ved 25-års alderen så lenge som ønskelig. Det vil si, med ens 25-årige utseende, fysikk, helse, energimengde, osv. Det er rasjonelt å akseptere forferdelige ting om man ikke kan gjøre noe med det, men vitenskapen er der nå, så vi må ikke akseptere å bli gammel som en del av livet.

Om du vil vite mer, fordi du må ha litt mer substansielle data for å gå med på at det er mulig å gjøre folk yngre, så les boken Ending Aging.
Du kan også se denne, denne, denne og denne videoen på youtube. Andre kan du lete fram selv.
Om du bare sitter tilbake å venter på at foryngelse bioteknologi skal komme på banen så øker du bare sjansen for at du ikke lever lenge nok til at du drar nytte av foryngelse bioteknologi. Så send mail til Helse- og Omsorgsdepartementet, og alle og enhver som kan ha drakraft i budsjettet til foryngelse bioteknologi. Formidle det du leser i boken Ending Aging til venner, familie, bekjente og arbeidskollegaer. Du kan også kjøpe høyere sjanser for å leve til å få nytte av foryngelse bioteknologi, dvs donere til feks Sens Research Foundation og folk som formidler foryngelse bioteknologi på heltid (jeg formidler ikke på heltid enda, men kanskje det endrer seg med tiden). Dess mer vi satser på dette dess raskere kommer det, ikke bare for oss selv, men for de vi bryr oss om.

Foryngelse bioteknologi gir også muligheten til å kurere kreft en gang for alle.

PS: Vennligst ikke kom hit å si det er værre å gjøre folk yngre enn å bare leve i nåværende dalende helse. Jeg har lenge prøvd å tenke meg noe værre enn å bli gammel, og jeg har ikke funnet på noe enda. Jeg har god helse nå, om tretti år vil jeg ha helsen til en middelaldrende mann, det er da en no-brainer for meg å utvikle medisiner som gjør at jeg om tretti år kan bli frisk igjen. Argumenter mot foryngelse bioteknologi som feks overbefolkning er usaklige, da jeg kan heller la være å lage unger enn å bli gammel, en vinn-vinn situasjon for mange. Det er også dyrere å la deg bli gammel og pensjonist enn å forynge deg, så foryngelse vil raskt bli noe all får gratis av staten.

Vist 1318 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Sykdom og sykdom? Fødsel, aldring og død er vel en naturlig foreteelse? Livets naturlige gang.

Noreg er eit fritt land og alle må få lov til å sjølv avgjere om ein vil satse på skulemedisin eller uflidde healarar og salvedukar når ein vert alvorleg sjuk.

Men eg vil påpeike at seriøse forskarar nytter ikkje youtube som viktigaste kanal til å publisere forskninga si. Seriøse forskarar gjennomfører studier og lar andre gjennomgå resultata før dei vert offentleggjort i fagfellekontrollerte tidsskrift. Dersom forskninga ikkje held mål så blir resultata forkasta. Seriøs forskning er kanskje ikkje så spennande som “spirituell holistisk åndeleg kjærleiks-kvante-energihelbredelse” – men det fungerer.

Edgar, mener du at vi skal la folk dø av kopper når vi har teknologien, fordi det var naturlig å dø av kopper når vi ikke hadde teknologien?

Sverre, “når ein vert alvorleg sjuk.” – Jeg prater om at vi skal gjennopprette kroppen til dens originale stand (når vi var rundt 25 år), før vi blir forbi håp. Ikke sammenlign dette med egyptiske faraoer som spiste kvikksølv for å leve evig.
Du mener Aubrey de Grey? Han har publisert forskningen sin for lenge siden i de vitenskapelige kanaler en gjør det, men folk leser ikke forskning, forskere er de eneste som leser forskning. Det er folk flest som er problemet, det er folk flest som argumenterer at de vil heller dø enn å gjøre noe med at kroppen forfaller som et gammelt hus.
Ikke sammenlign dette med faraoer som spiste kvikksølv for å leve evig (det må sies to ganger). Det har aldri vært et eneste paragraf i norske skolebøker om aldringsprosessen, så du må lese deg opp på aldringsprosessen før du kan forstå hvordan man kan gjøre folk yngre uten å reversere aldringsprosessen. Denne sonen er her for å hjelpe folk bli interessert i å gjøre det. Les boken Ending Aging, som en start.

Til alle:
Jeg innser at det er vanskelig å akseptere at det er mulig å gjøre folk yngre med riktig bioteknologiske metode. Det er som om jeg skulle forklare at det er mulig for ting som er tyngre enn luft å fly. Uten at jeg forklarer hvordan vinger lager løftekraft så er det helt selvfølgelig at dere synes det er umulig. Men folk leser ikke tekstene som er tilstrekkelig tørr til å faktisk forklare hvordan man gjør folk yngre steg for steg. Derfor er denne sonen her for å forklare det i enklere ord, og hvis dere da ser dere interessert i å lære om deres egen kropps aldringsprosess så viser jeg til boken Ending Aging av Aubrey de Grey.

Nei. Når ein drar fram at denne metoden kan kurere kreft er du langt forbi det som kroppen kanskje kan gjenopprette ved å gå over til eit sunt kosthold og mosjonere. Ein slik påstand krev omfattande dokumentasjon. Den har ikkje de Grey lagt fram.

de Grey foreslår å erstatte celler som naturleg går tapt med stamceller, eller kjemikalier som kan erstatte dei som er gått tapt. Kroppen min består av billioner av celler. Medisinen er i dag ikkje komt så langt at ein målretta i stor skala kan erstatte eksmpelvis hjerneceller, skinn og veggar i årer og vener. Ukontrollert cellevekst er kreft.

Kreft skal derimot kurerast ved hjelp av aggresiv genterapi som gjer det umogeleg for kreftceller å reprodusere seg. Sideeffektene skal løysast ved hjelp av stamcelleterapi.

Mitokondrier er kraftverket i cellene. Dei har i følge de Grey spesielle gen som ikkje kan foreta uønska mutasjonar som kan føre til kreft (javel?). Han foreslår å kopiere slike gen og sette dei inn i cellekjerna, kor dei vert betre beskytta. Kroppen min bestårav billioner av celler. Eg ser ikkje heilt for meg korleis ein slik storskala operasjon skal kunne gjennomførast i praksis. Eller at landet har nok sjukehussenger, legar eller ressurser til å gjennomføre det.

Uønska celler, slik som fett: stimulere immunsystemet til å øydelegge dei. Korleis skal ein fortelle immunsystemet når det skal slutte denne operasjonen? Korleis skal ein hindre at det går til angrep på fett som kroppen faktisk må ha for å fungere?

For meg høyres tankane til de Grey ut som science fiction. I innlegget over forsøker du å latterliggjere meg ved å dra fram faraoar og eting av kvikksølv. Saken er at tankane til de Grey er ein blåkopi av det egyptarane hadde. Begge vil sikre langt liv ved å gjere noko som er nytt og dramatisk. Eg er ikkje sikker på at ein farao ville ha ha spist kvikksølv hvis han hadde visst kva det stoffet gjer med kroppen. Sjamanen som hadde foreslått noko slikt hadde blitt bakbunde og kasta på Nilen for å bli spist av krokodiller. Dei hadde handfaste metoder for å straffe sjarlatanar før. Eg vil sikre ein god alderdom på gamlemåten. Ta ein tur i skogen og eit eple til kvelds.

Sverre, les boken de Grey har skrevet, den går inn i detalj om feks hvordan man får kroppen til å fjerne det farlige fettet (7-ketokolesterol feks) uten å fjerne det andre kolesterolet (det kolesterolet kroppen trenger for å ta ut energi).
Genterapien som ville kurert kreft vil gjøre det umulig for alle celler å dele seg flere ganger enn Hayflick-grensen (40-60 ganger). Kreftceller er nemlig celler som deler seg mange flere ganger enn det.

“sunt kosthold og mosjonere” – Man produserer amyloid, 7-ketokolesterol, og andre dårlige ting som kroppen ikke har evnen til å fjerne, om man spiser gulrøtter eller biff. Det vi anser som “sunt” er det som er marginalt bedre å spise enn resten av maten, fordi all mat går gjennom “fabrikken” (kroppen) og all mat sliter derfor ned “fabrikken” (kroppen).

“For meg høyres tankane til de Grey ut som science fiction.” – Det ER science fiction. Om vi startet nå, med 5.5 milliarder kroner i budsjett per år, så ville det tatt 20 år før vi hadde en serie behandlinger som gjør folk yngre. Men det betyr ikke at det er verdt å gjøre. Vi bruker 139 milliarder kroner i året på å gi folk god helse så lenge som mulig, med alle tilgjengelige vitenskapelige felt. Så vi har tydeligvis lyst til å ha god helse. Hvorfor ikke angripe årsaken til Alzheimers, hjerte- og karsykdom, kreft, osv, ved roten?

1. Celle tap eller atrofi (uten erstatning).
2. Onkogene kjernefysiske mutasjoner og epimutasjoner.
3. Celle senescens (død-resistente celler).
4. Mitokondrie mutasjoner.
5. Intracellulær søppel/søppel inni cellene (lysosomale aggregater).
6. Ekstracellulær søppel/søppel utenfor cellene (ekstracellulære aggregater).
7. Tilfeldig ekstracellulær kryss-linking.
Dette er de syv årsakene til at vi blir “gammel”. Men et mer nøyaktig ord ville vært “slitt” eller “rusten” eller “forfalt”. At det er mer komplisert å gjennopprette kroppen til dens orginale tilstand enn en rusten bil, det minsker ikke verdien av å gjøre det. Det er ingen gerontologer som mener det er umulig å gjøre noe med disse syv tingene.

“I innlegget over forsøker du å latterliggjere meg ved å dra fram faraoar og eting av kvikksølv.” – I innlegget ovenfor prøvde jeg ikke å latterliggjøre deg. Hvis du tok det slik, unnskyld. Jeg prøver bare å understreke at dette er et vitenskapelig fagfelt, selv om nesten ingen har hørt om det. Foryngelse bioteknologi i dag er som feks kvantefysikk før alle visste hva det var.

En synes ikke det er fantastisk om man pusser opp en bil til dens orginale stand, hvorfor er det så fantastisk om man gjør det samme med et menneske? Hvordan ser vi på aldring siden vi anser aldring i mennesker som forskjellig fra aldring i objekter? Hvorfor anser vi å pusse opp mennesker som mindre ønskelig enn å pusse opp objekter som hus og bil?

Warelius spør: “Edgar, mener du at vi skal la folk dø av kopper når vi har teknologien, fordi det var naturlig å dø av kopper når vi ikke hadde teknologien?”

Nei det har jeg aldeles ikke gitt uttrykk for. Jeg tok kun stilling til temaet “aldringsprosess” og at aldring er en naturlig del av livet, som det er unødvendig å gjøre inngripen i. Grunnen til min første kommentar var innledningen ovenfor:
“Aldring er en sykdom som daglig stjeler en dag av livet vårt, men vi kan gjøre noe som gir mye mer effekt enn å trene å spise sunt.”

Det blir for dumt å kalle aldring en sykdom.

Edgar, det er naturlig å få Alzheimer sykdom. Det som til slutt former plakk i hjernen akkumuleres fra og med før fødselen. Så lenge en ikke dør av noe annet først, så får alle Alzheimer sykdom. Men det stopper ikke verden fra å putte hundrevis av millioner i å lage medisiner som fjerner plakket og dermed forynger hjernen.
Har du lyst på Alzheimer sykdom? Parkinsons? Hjertefeil? Kreft? Blodpropp? Svakt immunforsvar? Organsvikt? Gråstær? Tap av beinmasse? Tap av muskelmasse? Miste blærekontroll og endetarm-kontroll pga svekkede muskler? Det er dette aldring forårsaker. Kall det hva du vil, men det er ufattelig ufyselig jævlig å oppleve, naturlig eller ei. Og den eneste årsaken folk bare lever med det, er fordi de ikke har noe annet valg. Men nå har vi et annet valg, foryngelse bioteknologi. Vi må utvikle det raskest mulig for å ikke utsette folk for alt det nevnt ovenfor bare fordi vi selv mener feks at det er usannsynlig at vi lykkes i å gjøre noe for oss selv.
Foryngelse bioteknologi utvikles allerede smått, og om ti år vil de fleste av Aubrey de Grey sine syv strategier være i bruk (om jeg husker riktig er tre i bruk i dag, to har ganske så store budsjett, èn er i begynnelse-stadiene).

“Det blir for dumt å kalle aldring en sykdom.” – Hvorfor da? Hvis en bru ruster, og til slutt faller ned på grunn av rusten, er ikke rusten, en sykdom?

Generelt er aldring en del av livet på jorden. Man kan selvsagt velge å motarbeide aldringsprosessen. Men det vil være grenser for hvor mye man kan foreta seg. I hvertfall i det lange løp.
Korrosjon er også naturlig og ingen sykdom.

En sykdom kan defineres slik: “Enhver svekkelse av normal fysiologisk funksjon i hele eller deler av en organisme”. At hjertet pumper mindre og mindre blod dess mer proteiner som binder seg sammen utenfor cellene, er da en sykdom.

“Man kan selvsagt velge å motarbeide aldringsprosessen.” – Man må ikke motarbeide aldringsprosessen i seg selv. For å fjerne rust reverserer vi ikke rust-prosessen, vi fjerner bare rusten. Det samme gjelder for aldringsprosessen. Vi trenger ikke stoppe plakk fra å akkumuleres i hjernen, vi må bare fjerne plakk ved jevne mellomrom. Man trenger ikke forstå hvordan plakken oppstår, man må bare finne ut hvordan man skal fjerne den. Å stoppe aldringsprosessen er hundrevis om ikke tusenvis av år fram i tid, men å fjerne det som aldringsprosessen lager over tid, er fullt mulig å gjøre for en relativt liten pengesum.
Derfor foreslår Aubrey de Grey strategiene for hvordan man kan fjerne det som aldring lager, uten å måtte forstå hvordan aldring lager disse tingene.

Men dette er jo egentlig akademisk. Spørsmålet er: Har du lyst, å bruke X penger på å forfølge muligheten til å kurere alt jeg nevnet i forrige kommentar? Eller mener du at 1kr er for mye å bruke på dette?
Sens Research Foundation er på jakt etter solide beviser og har penger nok til å skaffe det. Jeg sparer nå til neste gang de trenger penger, fordi det finnes ikke noen butikk som har noe bedre produkt å tilby.

Annonse