Departementene har bare 24 timer i døgnet de også.

Å bytte ut de 20 som sitter i regjeringen vil gjøre svært lite for å få gjort mer arbeid i departementene. Uten å ansette mer folk i departementene kan man ikke gjøre ting bedre raskere enn det som gjøres nå.

Departementene forbedrer ting hele tiden, de effektiviserer hele tiden, men det krever mye innsats! Folk må tenke og drøfte og samarbeide ofte i månedsvis for å komme fram til et godt tiltak/god endring. Man må utrede implikasjonene av endringene (gode og dårlige, eventuelle uventede resultater osv) etisk og finansielt. Man må sjekke om det bryter menneskerettighetskonvensjonen og internasjonale lover, man må sjekke at det ikke bryter norske lover og retningslinjer. Man må sjekke at ikke endringen feks fører til at noen mister livet eller huset eller æren.

Hvis folk har lyst å stemme spesifikt for å effektivisere og gjøre ting bedre så kan de hjelpe mer om de selv drøfter et tiltak og hjelper et av departementene med et par hundre timer av sin tid. Å stemme inn noen sjefer i regjering som peker i alle retninger vil gjøre lite for deg og meg. Det er regjeringens jobb å ikke forlange at departementene strekker sine ressurser for tynt på alt det departementene gjør. Å forlange at departementene skal finne 25-100 milliarder å kutte blir å oppta nesten alle ressursene departementene har til rådighet i lang tid. Det blir svært få gode tiltak for å bedre resultatene i skolene, det blir svært få gode tiltak for å få ned helsekøene, det blir svært få gode tiltak for å forvalte veibudsjettet mer effektivt.

Alle mener at vi må kutte bort alle byåkratene som sitter å gjør ting som ikke trengs å gjøres. Men ingen byråkrater sitter å gjør noe som ikke burde gjøres (vel, det er noen få unntak til alt). Det er bare slik at vi har ikke automatisert alt som må gjøre enda, så noen må gjøre det manuelt. Alle lønninger må skrives og dokumenteres og registreres og arkiveres og så kontrollert og det er ingen måte man kan fjerne disse oppgavene helt.
Etter at man har automatisert det må man fremdeles ha folk til å sette data inn på de automatiserte systemene og folk må vurdere og konkludere basert på hva datamaskinene gjør med informasjonen, og folk må se på resultatene å gjøre noe basert på det datamaskinen og personene konkluderte. Feks må folk sette inn dine arbeidstimer og skatteinformasjon og personnummer osv, så spytter datamaskinen ut lønnen du skal ha, og så må noen kontrollere den, og noen må dele ut lønnen, og noen må kontrollere at du fikk lønnen (Om du jobber i offentligheten, men private bedrifter gjør dette også).
Ting skjer aldri av seg selv og det er mye som må gjøres for at vi skal gjøre masse ting, slik at det gjøres ordentlig, slik at folk ikke kan lure penger ut av systemet, slik at man dokumenterer at noe er gjort, hva som er gjort, hvorfor det er gjort, hvordan det er gjort. Det er dette så mange nasjoner i verden mangler, der har de rett og slett for lite byråkrati så skattehullene er så store at hele bydeler forsvinner ut av de og korrupsjonssakene er i avisene hver eneste uke fordi ingen må rapportere eller dokumentere det de gjør tilstrekkelig. I flere land bygges veier bare for å fylle lommene til bedrifter som bygger veier, bankene dereguleres og kan behandle kundene akkurat slik de vil, offentlige bygninger som ikke trengs blir bygget på skattebetalernes regning. Å bygge mer enn det samfunnet trenger veier ned samfunnet fordi man må vedlikeholde og bemanne det som bygges. Man må være sikker på at mange er helt avhengige av det som bygges. Hvis det er så uviktig at folk kan gjøre det de gjorde før hvis man fjerner det, er det ikke viktig.
Folk betaler etter evne og får tjenester etter behov, derfor kan vi ikke lure oss selv med å sette behovsnivået for høyt på ting vi ikke trenger.
Vi trenger ikke silkeglatte striper asfalt overalt, vi trenger bedre helsetjenester. Vi trenger ikke korte helsekøer, vi trenger en rask hastighet på køene. Vi trenger ikke mer veikapasitet i rushtiden, vi trenger å fjerne rushtiden (noen kan starte tidligere, noen seinere, noen kan ha hjemmekontor, noen kan ta buss, noen kan sykle, noen kan sitte på med hverandre til og fra jobb, noen kan gå hele veien, noen kan parkere bilen et godt stykke fra arbeid og gå resten). Vi trenger ikke mer utdannelse til lærerne, vi trenger mer utdannelse til elevene. Vi trenger ikke mer arbeidslyst til arbeidsledige, vi trenger mer arbeid til arbeidsledige.

Vist 175 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse